Nyheter

 • Korona-virus (COVID-19)
  Det er nå mange påviste tilfeller der man ikke kan spore smittevei, og det er dessverre sannsynlig at smittespredningen vil øke fremover. RING FØRST og IKKE møt opp på fastlegekontor eller legevakt ved mistanke om smitte. Ring vårt kontor hvis aktuelt med testing, som normalt skjer ved Bergen Legevakt, etter vurdering av fastlegen. Helsepersonell som har forkjølelser eller influensasymptomer […]
 • Hent attest, sykmelding e.l. innen 2 uker
  Bestilte attester, sykmeldinger m.m. som avtales å hentes, vil etter 2 uker automatisk bli sendt hjem til pasienten.  Det vil da også bli sendt regning med  tillagt forsendelsesomkostninger og faktureringsgebyr på til sammen kr.184.
 • Papirløs sykmelding
  De fleste arbeidstakere trenger ikke lenger sykmelding på papir. Når legen har skrevet og signert den elektroniske sykmeldingen, vil man få en SMS fra NAV med lenke til nav.no. Man kan da logge seg på med BankID ellere BankID på mobil og signere sykmeldingen, som da går elektronisk til arbeidsgiver. Unntak:For selvstendig næringsdrivende, sykmeldinger for […]
 • Influensavaksinen er kommet. Vaksinering fra 11. oktober 2019
  Vi vaksinerer i vår kontortid 8:00 til 15:00 uten timebestilling. Det blir ikke ettermiddags-/kveldsvaksinering. Vaksinen beskytter godt mot årets sesong-influensa og anbefales til alle over 65år,- hjerte-/lungesyke, diabetikere, andre kronisk syke og gravide etter 3. mnd. Pris. kr. 250,- inkl. vaksinering. Betaling på kort-terminal. Pneumokokk-vaksine (beskytter mot alvorlig lungebetennelse), anbefales i tillegg til de samme […]