Beredskap i påske 2020

Vårt legesenter vil være tilgjengelig for våre pasienter gjennom påsken med telefonkonsultasjon, e-konsultasjon eller videokonsultasjon. Kontorene vil ikke ha egen åpningstid, men følge opp forespørsler daglig. Ved behov for øyeblikkelig legehjelp må man kontakte legevakten på telefon 116 117 eller 113 ved akutthjelp.

Covid-19 utbrudd

SISTE! Helgeåpningstider i Korona-virustid!

Legene har hjemmekontor i helgen og kan kontaktes gjennom minhelse.helsenorge.no. Vi har stor pågang og kan ikke love å besvare alle innenfor åpeningstiden nevnt under.

Lørdag 28.03.20 Kl 1000- 1400

Søndag 29.03.20 kl 1200-1400.

Noen svar på henvendelser kan kommer uten om åpningstidene nevnt over.