Betaling

Vi har betalingsautomat som gjør betaling enkelt for deg. Dersom du har spørsmål til hvordan dette gjøres, kan medarbeiderne hjelpe deg med dette.

Dersom du ønsker giro, vil dette administreres og innkreves av MelinMedical AS. Det tilkommer et gebyr på ca. kr 59,- dersom du ber om faktura eller vi må fakturere for en tjeneste som vi sender hjem til deg (for eksempel en sykmelding). Det er verdt å merke seg at digital dialog (e-konsultasjon) også har en egenandel som vil tilsvare egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner.

– Konsultasjoner for barn under 16 år er vanligvis gratis med unntak av kostnader til materiell eller skriving av legeerklæringer

– Frikort vil bli registrert automatisk hos oss dersom du har fått dette når du bestiller timen

– Betaling for materiell ved bestemte prosedyrer som gynekologiske undersøkelser (ca kr 63,-), spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift (ca kr 95,-), mindre kirurgiske inngrep- utstyr til kateterisering (ekskludert kateter), Glukose/materiell til karbohydratbelastning, materiell ved kryobehandling (ca kr 134,-), større kirurgisk inngrep (ca. kr 181,-), samt setting av vaksiner eller influensa vaksine (ca kr 250,-) og pneumokokk vaksine (kr 450,-). Peumokokk+Influensa vaksine (600kr)

– Legeerklæringer og attester inkludert vurdering med tanke på førerkort dekkes vanligvis ikke av Folketrygden og det er derfor egenandeler for dette. Ta evt. kontakt på telefon ved spørsmål rundt dette.