Beredskap i påske 2020

Vårt legesenter vil være tilgjengelig for våre pasienter gjennom påsken med telefonkonsultasjon, e-konsultasjon eller videokonsultasjon. Kontorene vil ikke ha egen åpningstid, men følge opp forespørsler daglig. Ved behov for øyeblikkelig legehjelp må man kontakte legevakten på telefon 116 117 eller 113 ved akutthjelp.