Hent attest, sykmelding e.l. innen 2 uker

Bestilte attester, sykmeldinger m.m. som avtales å hentes, vil etter 2 uker automatisk bli sendt hjem til pasienten.  Det vil da også bli sendt regning med  tillagt forsendelsesomkostninger og faktureringsgebyr på til sammen kr.184.

Papirløs sykmelding

De fleste arbeidstakere trenger ikke lenger sykmelding på papir. Når legen har skrevet og signert den elektroniske sykmeldingen, vil man få en SMS fra NAV med lenke til nav.no. Man kan da logge seg på med BankID ellere BankID på mobil og signere sykmeldingen, som da går elektronisk til arbeidsgiver.

Unntak:For selvstendig næringsdrivende, sykmeldinger for behandlingsdager m.m. må man be om papirutskrift fra legen. Også hvis men ikke har/kan bruke BankID.

Ved slutten av sykmeldinger utover 16 dager, vil man også bli bedt om å fylle ut «Krav om sykepenger» fra NAV, også der arbeidsgiver betaler lønn i sykmeldingsperioden.  

Influensavaksinen er kommet. Vaksinering fra 11. oktober 2019

Vi vaksinerer i vår kontortid 8:00 til 15:00 uten timebestilling. Det blir ikke ettermiddags-/kveldsvaksinering.

Vaksinen beskytter godt mot årets sesong-influensa og anbefales til alle over 65år,- hjerte-/lungesyke, diabetikere, andre kronisk syke og gravide etter 3. mnd.

Pris. kr. 250,- inkl. vaksinering. Betaling på kort-terminal.

Pneumokokk-vaksine (beskytter mot alvorlig lungebetennelse), anbefales i tillegg til de samme gruppene, men den trenger bare å tas hvert 5. år. Pris kr. 600,- gitt sammen med influensa-vaksinen.