Velkommen til Sandviken legesenter

VIKTIG INFORMASJON til alle pasienter uansett kontaktårsak ifm. Korona-virus-

For å unngå smitte mellom pasienter og oss ønsker vi at ingen med luftveissymptomer (hoste, tungpust, halsvondt, feber m.m) må komme til legekontoret uten at dette er avtalt på telefon først.

Det er en spesiell tid vi er inne i nå og vi vil forsøke å hjelpe alle pasientene våre så godt vi kan selv om noe vil måtte utsettes og andre ting vil måtte avklares på telefon eller e-konsultasjon.

Om du har behov for time samme eller neste dag, send e-kontakt og skriv nøye hva det gjelder, vær tilgjengelig på telefon hele dagen. Ring til oss eller legevakt 116117 ved akutt forverring i ventetiden, eventuelt ring medisinsk nødtelefon 113.

Åpningstider

Her kan du lese mer om åpningstider og ferier.

Digital kommunikasjon mellom pasient og Sandviken legesenter gjennom helsenorge.no

Feature Image 2

Vi har nå fått ny ePortal via helseportalen helsenorge.no. Denne gir nå muligheter for elektronisk e-konsultasjon, resept og timebestilling. Dette gjør du ved innlogging via linken over.